Opinion

Waardering aan HESEC Eiendomme

Langs hierdie weg wens ek my opregte waardering uit te spreek vir die volgehoue uitmuntende diens gelewer deur die span by HESEC Eiendomme in Secunda. HESEC Eiendomme beskik voorwaar oor ‘n uiters bekwame en professionele span. Ek wil graag die volgende mense in besonder bedank, naamlik me, Hannetjie Smit (prinsipaal), me. Karin Duraan (finansies) en…

How criminals operate

During the past week I read a letter in a newspaper from someone warning the people about an ATM in Trichardt that took their card and then someone got hold of the card and stole money from their account.
Top